Beste cursist(e),

Graag willen wij jullie nog herinneren aan de dansavond van zaterdag 24 juni a.s. Op deze avond doen wij een korte veiling met een knipoogje, waarin wij geld proberen binnen te krijgen voor Roparun. We hebben nog heel veel leuke kavels en wij hopen dat jullie erbij zijn. De zaal gaat open om 20.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 per persoon. 

Wijziging: Laatste Vrije dansavond van dit seizoen: niet op zaterdag 1 juli a.s. maar op zondag 9 juli a.s.
In de afgelopen nieuwsbrief van juni stond gemeld dat wij op zaterdag 1 juli de laatste dansavond van dit seizoen organiseren. Wij zijn echter dat weekend voor een congres in Berlijn waardoor deze avond op 1 juli niet kan doorgaan. De avond wordt nu verplaatst naar zondag 9 juli! Zaal open om 19.00 uur en entree bedraagt € 2,50 per persoon.


Nieuwe septembercursus:
Aan het einde van het afgelopen cursusjaar hebben wij geinformeerd of jullie door willen gaan met een vervolgcursus. Die paren die instemmend hebben gereageerd, worden nu ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar. Volgende week starten wij met het versturen van de bevestigingen van inschrijving. Dat gebeurt per mail. Mochten wij een melding krijgen dat deze mail niet wordt ontvangen, dan versturen wij deze bevestiging ook per post.


Tenslotte:
Wij wensen jullie een heel fijne vakantie met heel veel dansplezier!

Veel dansplezier!

Danscentrum Goetjaer